پیانو‌ی آدم‌یزه‌

پیانو‌ی آدم‌یزه‌؛
زاده‌ی یک ذهن مریض.‌

* اولین تجربه نواختن پیانوی من

به نظرتون خطوط عابر پیاده مثل کلیدهای یه کیبورد بزرگ نیستن؟ مرتب و منظم، منقوش به آوای جان مریم.