سیاهی خواب وکیلان

چیزی برای گفتن جز تاریکی و سیاهی دل‌های مانده و سرخی خون‌های رفته، نداشته و دگر ندارم…‌‌
ای خوشا فریادی از قصر دل بی‌تاب‌ها.

* کاور استفاده شده در این ویدئو اثر مهدیار آقاجانی