سکوت دره‌ها

سکوت دره‌ها بماند به سازش، به یادش، به نامش، به آوای آبانی‌ها و به سپاس غمِ‌نان‌داران گیشا و مخروبه‌های کوی نصر – تهران.‌ ‌

🎼 Razart – @razartheprod