دنیای رنگین کمونی با کافه کتاب مارلیک

اینجا کافه کتاب مارلیکه، یکی از معروف ترین جاهایی که میتونین توی یزد پیدا کنین.
برای من، این مارلیک کوچولوی داستان ما با این رنگ‌های رنگین‌کمونیش، شروع کرد دنیامو رنگین‌کمونی کردن.‌

ادامه خواندن “دنیای رنگین کمونی با کافه کتاب مارلیک”