ارتباط

این یک صفحه شامل یک سری اطلاعات تماس ساده از پیام رسان‌ها و شماره تلفن و فرم تماس برای ارتباط با من است.

  • ارتباط با من از طریق Telegram
  • ارتباط با من از طریق WhatsApp
  • ارتباط با من از طریق ارسال پیامک یا برقراری تماس (ضروری) با 989120948462+
  • ارتباط با من از طریق ارسال ایمیل به mohammad [at] rahmani [dot] pw